Edwin Stoop

BUSINESS VISUALISATION, GETEKENDE NOTULEN, GRAFISCHE SAMENVATTING

HomeDe ClubEdwin Stoop

005_Edwin_1

Een tijdlijn van de geschiedenis van het bedrijf als een getekend reisverslag, een stripverhaal als CV, getekende notulen van de vergadering of een debat… Edwin Stoop’s werk is onnavolgbaar. Zijn bijzondere aanpak bevordert het inzicht en ook de ontwikkeling van organisaties. Kijken naar de opgetekende onderlinge verschillen of overeenkomsten, letterlijk, biedt immers heel andere gespreksmogelijkheden dan voortdurend informatie uitwisselen met woorden! Een getekend verslag, een praatplaat van een bijzondere gebeurtenis als symposium, conferentie of themadag is bovendien op zich al zo interessant dat de deelnemers langer en met plezier nog eens zullen stilstaan bij het effect van die dag.