Brain Blog

HomeCreativiteit op de werkvloerOut of the box. Denken? Ja! En doen!

Out of the box. Denken? Ja! En doen!

Er verandert veel  in de wereld waar we nu in leven. Veel van die veranderingen, vraagt van een ieder om op zijn of haar wijze mee te bewegen met deze omwentelingen, kantelingen en wendingen. (en zo zijn er nog 50 woorden te vinden voor de definitie ‘verandering’).  Wendbaar zijn en je flexibel op kunnen stellen, dat wordt nu het meest van je gevraagd. En dan vragen ze ook nog: hoe goed kun je out of the box denken. Met hoeveel alternatieven kan je komen bij het gebruik van deze paperclip? Die vraag kan je verwachten bij sollicitatie-gesprekken!

Hoe creatief ben je en ben je in staat om niet alleen in een team maar ook in je eentje te kunnen brainstormen. In hoeverre kan jij ‘out of the box’ denken?

In hoeverre doe jij out of the box?

In hoeverre doe jij out of the box?

Ik pleit om er nog een extra schepje bovenop te doen met de volgende vraag: In hoeverre kan jij ‘out of the box’ DOEN?

In het voor deze tijd zeer betekenisvolle boek van Menno Lanting Olietankers en Speedboten, waarin hij vertelt hoe je wendbaar kan werken in de 21e eeuw, haalt hij Josh Bernoff en Ted Schadler aan die twee typen professionals beschrijven:

  • ‘HERO’s (Highly Empowered and Resourceful Operatives): zijn in staat om hun werk met veel plezier zo efficient mogelijk doen
  • HIPPO’s (Highest Paid Person’s Opinion): zijn in staat om, vanuit eigen overtuiging, bewust of onbewust ontwikkelingen (lees: veranderingen) tegenhouden.

Het grote verschil tussen deze professionals is dat HERO’s vanuit een proactieve en progressieve instelling ondernemen. Ze doen, ondernemen, zijn niet bang op hun bek te gaan, durven fouten te maken, omarmen technologie vanuit een praktisch oogpunt (helpt dit mij mijn werkzaamheden nog beter uit te voeren?).  De HIPPO’s blijven vaak iets lang hangen in hun denken en in hun oordeel. Wellicht zijn ze in staat out of the box te DENKEN maar om nu voor zich zelf Out of the box te DOEN…is een brug te ver.

En toch kan je (of je nu een HIPPO of HERO of een andersoortig mens bent 😉 ) met hele eenvoudige stappen zorgen dat jij niet alleen out of the box kan denken maar ook out of the box kan doen.

Hier zijn een vijftal tips, suggesties om meer te doen dan te blijven hangen in denken:

  • zeg vaker: ‘ja, en…’ in plaats van de gebruikelijke ‘ja, maar’
  • rijd of loop minstens 1 keer per week een andere route naar je werk (of naar huis)
  • ga 3 keer per week op een andere werkplek zitten
  • teken op wat je wilt schrijven, zoek een metafoor en teken dit.
  • zeg vaker nee, in plaats woorden te gebruiken als: ‘eigenlijk’, ‘misschien’, ’toch’, ‘zou kunnen’
  • bedenk/bespreek 1 verbeterpunt op je werk en voer deze gelijk uit

Welke ‘out of the box’-acties kan jij nog bedenken…en uitvoeren? Als je er nog meer weet, kom in actie: noteer en reageer op dit artikel.