Creative Problem Solving

De meest beproefde creatieve methode om een probleem of een uitdaging op een creatieve en innovatieve wijze te benaderen.

HomeCreative Problem Solving
CreativeProblemSolving

De training in creatief en innovatief denken en doen

Dillema’s, vraagstukken, moeilijkheden, uitdagingen, problemen….ze zijn er in alle soorten en maten. Van kleine of grote, technische of sociale tot eenvoudige of ingewikkelde problemen die een deel of zelfs de hele organisatie kunnen betreffen. Niemand zit er op te wachten. Als ze zich voordoen moeten ze zo snel mogelijk worden opgelost. Toch leidt snelheid in veel gevallen tot verkeerde keuzes. Standaardoplossingen voldoen dan niet meer. Vernieuwing en innovatie blijven achterwege en men komt vast te zitten in vastgeroeste patronen. In de training Creative Problem Solving (CPS) leer je om deze te kunnen doorbreken en mee om te gaan.

In CPS maak je voortdurend gebruik van het creatief proces als model en de bijbehorende creatieve technieken. In het eerste deel behandelen we achtergronden van het creatieve proces. 
In het tweede deel komen verschillende  brainstormtechnieken en andere creatieve vaardigheden aan de orde. Je bent uiteindelijk in staat om zelf of met een team zelfstandig een probleem met behulp van een creatieve sessie aan te pakken.

Doel

Je leert problemen zelfstandig en samen met anderen stap voor stap analyseren. Daarbij leer je verschillende technieken te hanteren die helpen om tot een creatieve oplossingen te komen. Het in kaart brengen van problemen en het formuleren van het gewenste resultaat spelen daarbij een belangrijke rol. Je oefent met verschillende technieken om jouw eigen praktijkproblemen met een ander bril en mindset te onderzoeken om zo tot nieuwe en andere oplossingen te komen. Op de volgende vragen krijg je heel specifiek antwoord:

Hoe definieer ik problemen? Hoe genereer ik ideeën? Hoe krijg ik de juiste mindset? Hoe gebruik ik Creative Problem Solving?

 

Gerelateerde Producten