Brain Blog

Drie tips voor een nog beter Creatief Klimaat (deel2)

oops keyZin om te experimenteren?

Voor velen  staat de vakantie voor de deur of deze is al gaande. Voor sommigen betekent het gewoon: aan het werk. Het is in ieder geval voor iedereen zomer.  Als je goed oplet gebeurt er best veel zowel op de werkvloer voor degenen die aan het werk zijn als ook voor degenen die met en op vakantie zijn.
Er ontstaat namelijk ruimte voor zaken waarbij de waan van de dag even geparkeerd mag worden en welke je zou ambieren, niet alleen prive maar ook in je professionele werkomgeving wanneer het geen vakantie is! Maar hoe vul je die ruimte concreet in? En met wat?

In plaats van noodzakelijke werkdruk ontstaat er ruimte om te ontspannen. Vaak wordt er in deze tijd ruimte gemaakt om naast de verplichte zaken nu eens tijd te nemen om die ene collega langer te spreken. Eindelijk de rust om artikels en vakliteratuur te lezen. Sommige zaken die lang op de plank lagen krijgen eindelijk weer eens aandacht en kunnen worden opgepikt.

Goran Ekvall (mijn held)

Het is een omgeving waar Goran Ekvall’s 10 aspecten van een creatief klimaat ten volle benut kunnen worden. Het is waar creatief leiderschap zich kan tonen door met deze punten concreet en op positieve mee aan de slag te gaan. In mijn vorige blog noemde en roemde ik de aspecten:

  • speelsheid en humor
  • conflict
  • idee-ondersteuning

Gezien de vakantiestemming waar we in verkeren benoem ik kort de volgende drie aspecten welke van belang zijn in het cultiveren van  creatief leiderschap en haar klimaat.

Vrijheid

Zo onafhankelijk mogelijk mogen zijn in gedrag, zowel in doen en laten. Deze vorm van vrijheid is van belang om bepaalde issues op eigen wijze zelfstandig te mogen en te kunnen onderzoeken. En het is zo fijn om dan niet afhankelijk te zijn van goedkeuring van een ander (de een of andere manager of decisionmaker!).
In een omgeving waar creatief leiderschap zich toont om dit te faciliteren maken medewerkers contact, informatie wordt makkelijk opgevraagd en doorgeven. Men is in staat om bepaalde vraagstukken te bespreken, mogelijke antwoorden te zoeken, initiatief te nemen om tot handelen over te gaan.

Idee-tijd

Enige vragen om op te kauwen:
Hoeveel tijd wijd jij aan het scheppen en uitwerken  van nieuwe (of oude)ideeën? Hoeveel tijd maak jij vrij om even uit de waan van de dag te stappen om mogelijkheden te bestuderen, te bespreken, uit te proberen, te testen. In hoeverre laat jij impulsiviteit en frisse suggesties bij jezelf (en bij een ander) toe?

Risico nemen

Het is lastig maar voorzichtigheid en doordachtzaamheid zorgt juist voor de reeds gekozen en bekende gebaande paden. Bij een hoge mate van risicotolerantie ontstaan spontaan nieuwe wegen, is er veel dynamiek, besluiten en acties zijn directer en volgen elkaar in hoog tempo op om opkomende kansen, mogelijkheden en concreet experimenten de ruimte te geven. In de ontwikkeling van creatief leiderschap is dit nog best lastig, want dan  wordt dit verkozen boven intens overleg onderzoek, analyse….Wie durft dat aan? En wanneer doe je het en wanneer niet?

Bovenstaande aspecten kan je zo op een rustige vakantieperiode plakken en kun je gerust met bovenstaande aspecten experimenteren…maar nu wordt het spannend…durf jij dat ook als deze voorbij is?
Ik verneem graag van je.

Fijne zomer!