Grafisch Faciliteren

Geen woorden maar beelden

HomeGrafisch Faciliteren
GrafischFaciliteren

Hoe vertelt u uw verhaal als een beeld meer zegt dan 1000 woorden?

De meeste mensen lezen liever een strip- of beeldverhaal dan twintig pagina’s beleidsnota. Terecht. Want:

  • Beeld communiceert krachtiger dan woorden.
  • Beeld maakt complexe processen overzichtelijk en daarmee begrijpelijk.
  • Beeld op A1 formaat werkt uitnodigend.
  • Beeld activeert en roept om een actieve bijdrage van deelnemers.
  • Beeld spreekt aan.

Brain Club helpt u om, samen met een graphic viusaliser, tot de essentie van uw verhaal te komen en die in beeld om te zetten. Het verhaal over het ontstaan van uw bedrijf bijvoorbeeld. Over uw missie. Uw visie.  Ook wordt het faciliteren en produceren van beelden welkom geheten bij overlegsituaties en planontwikkeling.

Aan het einde van de sessie hebt u niet alleen beter in beeld wat de rode draad in uw verhaal is, u hebt hem ook nog eens in handen in de vorm van een unieke tekening; een visual die inzicht biedt in de volgende stappen die u wilt zetten, uw boodschap toont – en ook nog eens buitengewoon aansprekend is. Bijvoorbeeld als reminder in de vergaderruimte!

VRAAG HIER NAAR DE VISUELE   mogelijkheden

 

Gerelateerde Producten